Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Maria snelt ten grave

Eer de dageraad nog bloost, Met haar liefd' en kostbre gaven., Met haar liefd' en kostbre gaven, Specerijen van het Oost, Specerijen van het Oost.

Juich thans, Maria! Uw Heer is verrezen!

Juich thans, o christen! de Godd'lijke leeft! Meld het alom, dat Zijn liefd' onvolprezen, Meld het alom, dat Zijn liefd' onvolprezen, Ook aan de zijnen het leven hergeeft, Het leven hergeeft, het leven hergeeft, Ook aan de zijnen, de zijnen, het leven hergeeft, Het leven hergeeft, het leven hergeeft!

No. ii. (O. B. 18.)

Wie vaart daar ten Hemel, vol luister en eer? 't Is Jezus, der zondaren Redder en Heer! 't Is Jezus, de Koning van 't gansche heelal, Die is, en Die was, en Die komen eens zal. Loof Hem, loof Hem, loof Hem, mijn ziel, ) ^* Dat alles wat ademt, voor Jezus eens kniel! )

Hij kwam uit den Hemel, werd mensch, ja werd kind, Zoozeer heeft Hij menschen en kind'ren bemind, Om ons te verlossen van zonde en schuld, Verdroeg hij de bitterste smart met geduld. Prijst Hem, prijst Hem op hoogen toon; ) Laat 't feestlied weerklinken tot voor Zij nen troon.)

Sluiten