Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Jezus! Die eens voor ons zondaren stierft, En ons door uw lijden vergeving verwierft, Zie uit Uwen Hemel in liefd' op ons neer, En leer ons U dankbaar te prijzen, o Heer! Schenk ons, schenk ons den Heilgen Geest, ) Wij bidden het U op Uw Hemelvaartsfeest. )

No. 12. (O. B. 19).

Laat ons verheugd op dezen dag, Hem loven niet ons lied, Die op elk kind, dat tot Hem gaat, Zijn besten zegen giet.

Koor.

Daal op ons neer, doop ons met vuur, O, dierbre Heil'gé Geest! Stort Jezus liefd' uit in ons hart, Op 't heerlijk Pinksterfeest.

Ja 't zelfde heil is ons beloofd, Door Hem, die eeuwig leeft, En die ons alles op 't gebed Met zooveel mildheid geeft.

O, wie maar wil, geeft Hij om niet, Dat beste, hemelsch goed, Voor elk tot Jezus vluchtend kind Verworven door Zijn bloed.

Sluiten