Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 13. (H. W. S. 31.)

Rots der eeuwen, aan Uw voet Zoek ik hulp in nood en lijden,

Wil bij Jt stijgen van den vloed, Van den doodsangst mij bevrijden.

'k Sla mijn armen om U heen, Gij geeft rust mij, Gij alleen!

Gij, o Heiland, zijt die rots, Toevlucht ons van God geschonken;

Boven storm en golfgeklots, Heeft Uw stem mr in 't hart geklonken;

'k Sla mijn armen om U heen, Gij geeft rust mij, Gij alleen!

'k Breng U niets dan zond' en smart, Niets dan zwakheid en gebreken,

Maar Uw Godlijk liefdehart Luistert naar mijn angstig smeeken.

'kSla mijn armen om U heen, Gij geeft rust mij, Gij alleen!

Nu is al mijn leed gesust, 7k Heb den vasten grond gevonden;

'kLeef en sterf in Hem gerust, Die mij vrijkocht van mijn zonden;

'k Sla mijn armen om U heen, Gij geeft rust mij, Gij alleen!

Sluiten