Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 14. (S. 19.)

Veilig in Jezus' armen,

Veilig aan Jezus' hart; Daar in Zijn teer erbarmen,

Daar rust mijn ziel van smart. Hoor! 't is het lied der eng'len,

Zingend van liefde en vreê, Ruischend uit 's hemels zalen,

Over de glazen zee.

KOOR.

Veilig in Jezus' armen,

Veilig aan Jezus' hart, Daar in zijn teer erbarmen,

Daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen,

Vrij bij mijn Heer en Borg, Vrij van 't gevlei der wereld,

Vrij van verdriet en zorg, Vrij van de vrees en twijfel,

Vrij van der zonde kracht, Nog slechts een weinig lijden,

Nog slechts een korte nacht.

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,

Jezus, Gij stierft voor mij! Dat op die Rots der eeuwen

Eeuwig mijn hope zij! Heer laat mij lijdzaam wachten,

Totdat het duister vliedt, En 't oog aan gindsche kusten

Uw heillicht gloren ziet.

Sluiten