Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' No. 15. (S. 42.)

Jezus, dien mijn ziel bemint, 's Levens stormen loeien, Heer! O, beveilig mij, Uw kind, Leg mij aan Uw boezem neêr, Als de golven woedend slaan Tegen rotsen^op en neer, Laat mij aan Uw zij' dan staan, Tot de storm voorbij is, Heert

And're toevlucht ken ik geen; Hulploos kom i^ tot U vliên; Laat, o laat mij niet alleen, Wil mij steeds Uw hulpe biên. Als de zondelast mij drukt, Zend mij Uw verlossing neêr; Ben ik zwak en neêrgebukt, Schenk mij dan Uw kracht, o Heer.

Gij, o Heiland, zijt mijn kracht. Gij mijn hoog vertrek, o Heer! Gij sterkt zwakken door uw macht, Gij geeft blinden de oogen weêr, Heilig, driemaal heilig, Gij! Zie ontfermend op mij neêr; Niets dan zwakheid vindt Ge in mij Schenk mij Uw gena, o Heer!

Sluiten