Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 17. (Gez. 39.)

Jezus neemt de zondaars aan! Roept dit troostwoord toe aan allen,

Die van 's levens rechte baan Op den dwaalweg zijn vervallen:

't Rechte pad leert Hij hen gaan,

Jezus neemt de zondaars aan!

Geen genade zijn wij waard; Maar in d' Evangeliebladen

Heeft ons God Zijn gunst verklaard; Dat wij, hoe met schuld beladen,

Dan geloovig tot Hem gaan!

Jezus neemt de zondaars aan!

Komt gij allen, komt tot Hem! Zondaars, komt! wat zou u hindren?

Jezus roept u, hoort zijn stem. Hij maakt zondaars tot Gods kindren;

Vrij moogt gij tot Jezus gaan,

Jezus neemt de zondaars aan!

O! dit geeft mij nieuwen moed Bij de grootheid van mijn zonden,

Door zijn godlijk offerbloed Heeft Hij mijn rantsoen gevonden;

Nu kan ik er vast op gaan,

Jezus neemt de zondaars aan!

Sluiten