Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de ongewisse baren

Van d' oceaan, In stormen en gevaren,

Grijp, Heer, mij aan. Ik zie Uw aanschijn blinken

In duist'ren nacht; Behoed mij daar voor zinken

Door Uwe macht.

Heb deernis, heb ontferming,

Heb medelij'! Verleen mij Uw bescherming,

Sta aan mijn zij; Al waar ik op wou steunen

Bezweek en viel, Ai, laat mij op U leunen

Met heel mijn ziel.

No. 22. (H. W. S. 34.)

Als ge in nood gezeten,

Geen uitkomst ziet, Wil dan nooit vergeten:

God verlaat u niet. Vrees toch geen nood!

'sHeeren trouw is groot, En op 't nachtlijk duister

Volgt het morgenrood.

Sluiten