Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, waarom dan droeg Jezus de zond' en den smaad, Als uw schuld niet op Hem werd gelaan?

O, waarom heeft het bloed uit Zijn zijde gevloeid, Als uw schuld niet door Hem werd voldaan ? Zie, zie, zie en leef: enz.

Niet uw tranen, gebeden, bekeering, berouw, Maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u;

Werp op Hem dan 't gewicht van uw zonde en schuld; Vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu! Zie, zie, zie en leef : enz.

Neem nu aan in 't geloof en met vreugde het heil, Neem het leven, dat Jezus u geeft!

Wees verzekerd, dat nimmer de dood u meer treft, Daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft. Zie, zie, zie en leef: enz.

No. 24. (S. 7.)

Heer! ik hoor van rijken zegen, Dien Gij uitstort keer op keer;

Laat ook van dien milden regen Dropp'len vallen op mij neer!

Ook op mij, ook op mij, Dropp'len vallen ook op mij!

Sluiten