Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 26. (Gez. 83.)

God, enkel licht, Voor wiens gezicht

Niets zuiver wordt bevonden, Zie ons bevlekt, Met schuld bedekt,

Misvormd door duizend zonden.

Der sterren pracht

Is bij Hem nacht, Hoe hel zij schitt'ren mogen.

En wij, belaan

Met euveldaan, Wat zijn wij in Zijn oogen?

Heer! waar dan heen?

Tot U alleen, Gij zult ons niet verstooten:

Uw eigen Zoon

Heeft tot Uw' troon Den weg ons weêr ontsloten.

Ja, Amen! ja,

Op Golgotha Stierf Hij voor onze zonden;

En door Zijn bloed

Wordt ons gemoed Gereinigd van de zonden.

Sluiten