Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dezen grond slechts wil ik bouwen, Zoolang ik op deez' aarde woon;

Blijft dit de rots van mijn vertrouwen, Dan juich ik eens voor 's Hoogsten troon Om 't heil, door Christus mij bereid: O diepte van barmhartigheid!

No. 28. (S. 168.)

Meer liefde o dierb're Heer,

In 't hart tot U; Verhoor, o God verhoor

Mijn bede nu. Dit is ft wat ik begeer: Meer liefde tot U, Heer. Tot U, o Heer! Steeds meer en meer. .

Eens zocht ik hier beneƩrt

Mijn levensvreugd; Uw liefde alleen is 't nu

Die mij verheugt. Dit is mijn bede nu:

Meer liefd', o Heer! tot U, Tot U, o Heer! Steeds meer en meer.

Wat ook mijn lot hier zij:

't Zij smart of pijn, Uw liefd', o Heer! zal mij

Tot troost steeds zijn.

Sluiten