Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds vóór wij U iets vragen,

Voorkomt Gij onze beê; Gij hoort ons, als wij klagen,

Gij schenkt aan 'thart uw vreêt Gij heelt zelfs in Uw plagen,

Giet balsem uit in 'twee; Gij helpt niet enkel dragen,

Maar draagt ons zeiven meê.

O mocht ik U beminnen,

Gelijk Gij mij bemint, En heiige vrees van binnen

Mij leiden als uw kind! Mocht ik dien rijkdom winnen,

Dien roest nog mot verslindt, En werden nooit mijn zinnen

Door ijd'len glans verblindt.

No. 30. (L. B. 30.) Beveel gerust uw wegen,

Al wat u 't harte deert, Der trouwe hoede en zegen

Van Hem, die 'tal regeert: Die wolken, lucht en winden

Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel wegen vinden,

Waarop uw voet kan gaan.

Sluiten