Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Heer moet gij vertrouwen,

Als het u wel zal gaan, Op Hem uw hope bouwen,

Als uw werk zal bestaan; Door geen bekommeringen,

Geen klagen en geen pijn Laat God zich iets ontwringen:

Hij wil gebeden zijn.

Uw trouw en Uw genade,

O Vader, weet zoo goed. ^Vat onze ziel tot schade

Of winste worden moet. En wat Gij hebt verkoren

Brengt Gij tot stand, o Held! Geen raadslag gaat verloren,

Dien G' U hebt voorgesteld.

Een weg hebt G' allerwegen,

Geen middel, dat U faalt! Uw doen is louter zegen,

Uw gang met licht omstraald; Nietslkan Uw werk verhindren,

't Blijft rustloos voorwaarts spoĂȘn, Als Gij, wat voor Uw kindren

Het heilzaamst is, wilt doen.

Schoon alle helsche machten Hem, woedend, stout en stug,

Sluiten