Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weerstaan met alle krachten, —

God wijkt geen stap terug. Wat Hij heeft voorgenomen,

Wat Hij volbrengen wil, Daar moet het toch toe komen:

Voor Hem zwijgt alles stil.

Laat Hem besturen, waken;

't Is wijsheid wat Hij doet. Zóó wel zal Hij het maken.

Dat g' u verwondren moet, Als Hij, die alle macht heeft

Met wonderbaar beleid De zaak ten eind gebracht heeft,

Waarom gij thans nog schreit.

No. 31. (S. & O. 1

Wat toch was de kracht der helden-uit Gods Woord, Van wier werk en wonderdaan nog heden wordt

gehoord ?

Allen overwonnen in des Heeren kracht; 't Was geloof, 't geloof alleen, ja, dat was hun macht.

Koor.

Durf dan God vertrouwen, neem Hem op Zijn Woord, God betoont zich altijd sterk aan 't hart, dat Hem

behoort.

Wat toch maakte Daniël moedig, onversaagd? Vreezend zelfs geen leeuwenmuil, heeft hij 't met

God gewaagd! Wat toch hielp een Mozes door de Roode Zee? 't Stil vertrouwen in Gods Woord, dat bracht

verlossing mee.

*) Liederen van Strijd én Overwinning.

Sluiten