Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 36. (L. «) 137.)

O had 'k een hart volkomen rein

Van iedre zondesmet, Waarop des Heeren liefdegeest

Zijn stempel heeft gezet!

Een hart zachtmoedig, needrig, stil, Mijns Heilands tempelwoon,

Waar slechts Zijn stemme wordt gehoord, Waar Jezus zit ten troon.

Een needrig en eenvoudig hart,

Geloovig, waar en rein, Dat zelfs de dood niet machtig is

Te scheiden van het Zijn'.

Een hart, geheel en al vernieuwd En van Zijn liefd' vervuld,

Volmaakt en rein en waar en goed, Als 't Zijne, vol geduld.

O dierbre Jezus, daal nu neer, Maak mij Uw beeld gelijk,

Schrijf op mijn hart Uw nieuwen naam, Van liefde, vrij en rijk!

No. 37. (G. S. 2) 186.)

Komt tot Mij allen gij die dorst, 'k Schenk levend water u.

J) L. = Leger des Hellsbundel. 2) G. S. — Gezangen $hns.

Sluiten