Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werk, want de nacht zal dalen,

Werk, wijl g' in 't zonlicht staart Laat nooit de moed u falen

Voor uw taak op aard; Dan zal u 't licht bestralen,

Als God Zijn rust u geeft Werk, want de nacht komt dalen,

Die geen dag meer heeft.

't Werk door den Heer bevolen,

Is, dat g' in Hem gelooft, Wil niet in twijfling dolen,

Neem wat hij belooft. Hij wou uw schuld betalen,

Jezus, die u 't leven geeft! W7erk, en geen nacht kan dalen,

Waar uw ziel dan leeft.

No. 41. (S. 272.)

Aan het werk! aan het werk!

In den dienst van den Heer;

Als wij dóen naar Zijn wil, Geeft Hij kracht meer en meer;

In den Heer zijn wij sterk

En bekwaam tot den strijd; Hij blijft ons steeds nabij

Met Zijn Geest, t" allen tijd. ï\

Sluiten