Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer staat ons ter zij; Hij zegt ons in Zijn dierbaar Woord, Vertrouwt en steunt op mij.

TTn wnrHt Hf» «ïf-riiH «mme Viuncr pn 7*a<jr

Is de verzoeking groot, Zijn eens gesproken woord blijft waar Ik sterk u in den nood.

No. 2. (O. V. ij

Machtig God, wij nad'ren tot U,

Hoor ons, kind'ren, smeeken, hoor! Jezus sprak: Laat kind'ren komen;

Leen Gij ons een gunstig oor. In een wereld vol verleiding,

Aan gevaren blootgesteld, Vragen kind'ren om bescherming,

Tegen 's Boozen ruw geweid.

Maak dat wij, al zijn we jong nog,

Trouw zijn aan 't gegeven woord, Door Uw vriend'lijk licht beschenen,

Door verlokking nooit bekoord. Loopt ons leven eens ten einde,

Zijn de jaren ons ontgleên, Geef dat wij door Uw genade,

Dan Uw hemel binnnentreên!

*) O. V. ~ Oostenrijkse!* Volkslied.

Sluiten