Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4-

Wijze : Kent gij het land der zee ontrukt..

Kent gij een volk, zich zelf bewust, Dat eenmaal tachtig jaren streed? Dat nooit of nimmer heeft gerust, Zoolang het in zijn vrijheid leed? Dat volk heeft nu een dwingeland ) Tot vorst gekozen over 't land, )

Kent gij dien vorst, wien 't is gelukt Te heerschen in dit vrije land? Voor wien het volk vrijwillig bukt Al sloeg hij 'took met wreede hand? Die dwingeland heet sterke drank, ) Zijn grondgebied is Nederland. )

Kent gij de macht, wier doel het is, Deez' vorst te werpen van zijn troon? Die ondanks alles, pal staan wil, Uw vrijheid vraagt als eenig loon? Hoor! zelfverloocU'ning is haar naam ) Onthouding schrijft zij in haar vaan! )

No. 5.

Wijze: Wien Neêrlandsch bloéd.

God heeft ons Vaderland verlost

Van Spanje's dwinglandij; God heeft ons Vaderland verlost

Van Frankrijk's heerschappij.

Sluiten