Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar 't waakte niet, 't werd weer gebonden,

In slavernij gebracht. Nu ligt het weer, wie zal 't verlossen,

Uit 's boozen vijands macht? Uit 's vijands macht, (bis)

Uit 's boozen vijands macht?

Kent gij dien vorst der duisternis,

Dien vijand sterk en groot, Die welvaart rooft, ellende kweekt,

Voor 't leven brengt den dood. Verleid'lijk weet hij zich te geven,

Maar eischt zooveel tot dank! Wie zoo verraderlijk mag wezen?

Het is de sterke drank. De sterke drank, (bis)

Het is de sterke drank.

Maar kent gij ook den Levensvorst,

Die slavehkeet'nen breekt? Wiens liefde juist 't gebond'ne zoekt,

Dat Hem om redding smeekt? In Hem bestrijden wij dien vijand,

Dien vijand van ons land! Komt, maakt u op, doet met ons mede,

Geleid aan Jezus' hand, Aan Jezus' hand, (bis)

Geleid aan Jezus' hand.

Sluiten