Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 7.

WIJZE: Wij leven vrij. Dan leven wij eerst waarlijk vrij Op Neerlands dierb'ren grond, Als niet de flesch meer gaat in 't rond, Het glaasje niet meer aan den mond, En elk in Neerland het verstond: Drank, dat is slavernij, (bis)

Hoevelen zuchten onder 'tjuk, En heel JE gezin lijdt mee. Weg is de voorspoed, weg de vree: Het leven is hun smart en wee. Werp af het juk! verhoor deez' bee: Het is tot uw geluk, (bis)

No. 8.

Wijze : Uit: Voorjaarsbloemen van Cath. v. Rennes, Geeft acht! Rechts om! Voorwaarts marsch! Kijk daar gaan wij aan 't marcheeren,

't Blauwe vaandel in het front, Niet met sabels en geweren, Stappen wij thans in het rond.

R . . rom - R . . om, Roert de trommel, wij gaan strijden, Willen voor de zaak wel lijden. Weg den drank met alkohol; 'tMaakt slechts hoofd en harten dol! Wij staan pal en houden wacht, Jongens, flink in hooger kracht.

Sluiten