Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 9.

Wijze: Onze duinen scharen.

Als wij ons gaan scharen

Tot een tegenweer, Dan blijft onze vijand

Niet lang meester meer! 't Volk zijn macht ontworsteld,

Voelt zijn vrijheid blij, Bukt zich dan niet langer )

Voor zijn dwinlandij. )

No. 10.

Wijze: Klein Vogelijn op groenen tak.

Gij strijders tegen sterken drank,

Wat drijft u allen voort? Uw woord wordt toch met vollen ernst

Zoo zeldzaam aangehoord! En toch houdt gij het hootd omhoog, ) Zegt, wat U tot deez' strijd bewoog! )

Gij strijdt zoo zonder een'gen roem,

Ja, meest is spot uw loon. Maar gij volhardt in uwen strijd,

Trots smaadgelach en hoon. Dan houdt ge moedig 't hoofd omhoog, ) Zegt, wat U tot deez' strijd bewoog! )

Sluiten