Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft hij der vaad'ren erve

Vertrapt en uitgemoord, Te wapen, dat hij sterve

Door 't zwaard van 's Heeren Woord.

Te wapen, op, te wapen!

Geen hart, geen hand vertraag', Eer na 't te zorgloos slapen

Het uur van zege daag' Duldt langer geen verzwaren

Van 't juk te slaafs getorst; 't Geldt haardstee en altaren,

Het heil van volk en vorst.

No. 12.

Wijze j Boven de starren, daar zal het eens lichten*. Jongens en meisjes, o helpt ons bij 't strijden,

Tegen een kwaad, dat ons volk en ons land Voert naar een afgrond; en armoe en lijden

Overal rondzaait met kwistige hand. (bis)

O, gij, die ziet welk een zee van ellende

Kwam over 't land door den alkoholvloed, Helpt ons den dreigenden vloek af te wenden,

Strijdt met ons mee met beslistheid en moed. (bis} Jongens en meisjes, tot heil van den naaste,

Vragen wij u: leent ook gij ons uw kracht. Sluit u toch aan! O dat ieder zich haaste,

Waar blijft het spreekwoord dat: ยป Eendracht

maakt macht." (bis\

Sluiten