Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 13.

Wijze: De nieuwe Haring.

Hoezee, de geestdrift stijgt ten top! Jong Holland, hijsch je kleuren op, En doe den jubeltoon nu daav'ren door ons land: »De blauwe vlag waar overal. Wij, als onthouders, wij staan pal En trouw op onzen post." ibis)

Hoezee, de vijand krijgt reeds klop! Jong Holland, geeft den moed nooit op, Maar doe het krijgsparool luid hooren overal: »Weg met den drank, met wijn en bier, Wij geven aan niet één kwartier,

Uit den bedwelmingsbond." (bis)

Hoezee, daar zijn reeds slaven vrij. Jong Holland! 't kan nog meer daarbij, Strijdt voort met leeuwenmoed zooals ?t Oud Holland Toon u een zoon van Jan Kordaat, [deed, Laat duidelijk zien, waarom het gaat. En blijf uw Blauw getrouw! (bis)

No. 14.

Wijze: De kabels los, de zeilen op!

Zij steekt van wal, de reddingsboot, Wij wenschen haar veel zegen,

Al heeft ze door de blauwe vlag Den stroom ook dikwijls tegen.

Sluiten