Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

┬╗Kmd! dat zijn lokkende namen van dranken, Waar de regeering vergunning voor geeft: 't Zijn die verleid'lijke, duivelsche klanken,' Waar slechts de tapper zijn voordeel van heeft, (bis)

Daar is vergunning, elkaar te vermoorden, Zonder dat straf er den moord'naar bedreigt; Daar bindt men sterken met sterkere koorden, Tot hij het loon der bedwelming verkrijgt, (bis)

Hij gaat naar 't armhuis of tuchthuis dan henen, v rouwen en kind'ren zijn arm, of in 't graf ; Wat vraagt de kroegbaas naar vloeken of weenen, Als maar de man hem zijn dubbeltjes gaf." (bis)

No. 17.

Wijze: Piet Hein. Gij hebt wel gehoord van die Zilvervloot,

Wier schatten eens werden veroverd ? Piet Hein en zijn jongens, zij klommen aan boord,

De vijand hij scheen wel betooverd; Zijn vrees was groot voor Hollands kruit en lood, En was zijn macht ook klein, En was zijn macht ook klein, Piet Hein mocht overwinnaar zijn. (bis)

Maar kent gij nu ook die Zilvervloot, Wier schepen wij willen verwinnen, 'tls de kroeg, die jaarlijks schatten ontrooft,

Aan honderden huisgezinnen. Haar macht is groot! Zij vreest geen kruit of lood! Maar wij, al zijn wij klein, Zijn dapper als Piet Hein, God doet ons overwinnaars zijn. (bis)

Sluiten