Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 10.

Wijze: Ik had een Wapenbroeder. Wij kind'ren wilden gaarne

Reus Alkohol verslaan, Maar ach, hij is zoo machtig, (bh)

Hoe krijgen wij 't gedaan? (bis)

Gij weet hoe eenmaal David

Reus Goliath versloeg, 't Was in den naam des Heeren, (bis)

Dien hij om hulpe vroeg. (bis)

Ach, Goliath was zoo machtig En David maar zoo klein,

Maar in den naam des Heeren (bis) Mocht hij verwinnaar zijn. (bis)

Ja, wij ook willen strijden,

Reus Alkohol verslaan, Als eenmaal David Goliath, (bis)

Slechts in des Heeren naam. (bis)

No. 20.

Wijze : Voor Nederland een lied op kracht'./'gen toon. Wat is me zoo'n droppeltje water toch klein, Bevreesd hoef 'k daar zeker toch nooit voor te zijn. Maar... droppeltjes maken te zamen de zee, Die bulderend beukt onze Hollandsche ree.

Sluiten