Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 23. (O. B. 43)

Wij hebben 't dikwijls al gehoord

En weten 't o, zoo goed, Dat al wat alkohol bevat

Ons niets dan schade doet; Wrij drinken en wrij minnen meest

Het water, frisch en rein, Maar wijn of bier of brandewijn

Zal nooit tot drank ons zijn.

Er zijn heel velen in ons land

En ook in onze stad, Die worden. ziek en arm en zwak,

Alleen door 't slechte nat. Zij dronken 't bij een teugje eerst

En nu bij glazen vol, Nu zijn zij dienaars, slaven ja,

Van Koning Alkohol.

Wij weten dat ook 't Godswoord zegt

Dat wie zichzelf bederft, En aan zijn eigen lichaam schaadt,

Gewis Gods toorn verwerft. Daarom, wij allen hier te saam,

Wij houden het steeds vol, Dat wij voor altijd vijand zijn

Van Koning Alkohol.

Sluiten