Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als een leger, nog maar klein,

Doch trouw aan onze leus, Wij strijden tegen d' alkohol, .

't Is onze vaste keus. Wij drinken en wij minnen meest

Het water, frisch en rein, Maar wijn of bier of brandewijn

Zal nooit tot drank ons zijn.

No. 24.

Wijze : Piet Hein. Ge hebt wel eens gehoord van de Zilvervloot,

Wier verwinnaars zoo werden geprezen? Toch is, naar mijn inzien, hun dapperheid Hierdoor niet voldoende bewezen! Eén slag, één stoot, En ziet, de vijand vlood, Hij vreesde kruit en lood, Zijn moed was niet zeer groot: Piet Hein was klaar met de Zilvervloot, (bis)

Dan ken ik nog wel een andere schaar,

Die nimmer nog werd geprezen, Haar vijand is wel niet van vlees.ch en van bloed, Maar zijn sluwheid en macht is bewezen! Haast zestig jaar Strijdt deze kleine schaar! Schoon d' overmacht is groot, Nog nimmer één die vlood, Zij houden vol tot aan hun dood. (bis)

Sluiten