Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En schoon thans nog lang niet hun strijd is beslecht,

Toch beloven deez' kampioenen Als schatting des vijands een jaarlijksche som, Van ongeveer tachtig millioenen! Wordt nu Piet Hein Hierbij niet uiterst klein! Is deze kleine schaar, Is zij geen honderd Piet Heintjes waard? (bis)

No. 25. (Ztveedsclie wijze.)

Wien het goed zal gaan, moet den drank laten staan, Anders mocht hij u geheel verslaan, De bedwelming maakt, dat men alle kwaad Zonder blozen doet, en ook God verlaat. Laat ons samen vrij en blij Oorlog voeren zij aan zij Tegen 't drinken van den drank En de leuze blijve: »Sluit Schiedam!«

Wie de keuze doet, om van nu voortaan, Aan de zijde der onthouders te staan, Houd' zich als een man, die 't verdragen kan, Dat men lacht en spot met een waterman. Laat ons samen, enz.

Kom, o kom, mijn vriend, waarom twijfelt gij? Geef ons nu de hand en wij strijden blij, Weg moet de drank, kom wees nu niet laf, Hij brengt menigeen tot den bedelstaf. Laat ons samen, enz.

Sluiten