Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 20. (Wijze: No. 18.)

Gij kunt wel genieten, ook zonder den drank.

Het leven is vriend'lijk en goed, Als gij maar in 't hart draagt een lichtende sprank.

Als liefderijk klopt uw gemoed.* Dan. ziet gij rondom u een wereld vol licht, Dan hebt gij een wapen waar 't donker voor zwicht, bis

Een wapen waar 't donker voor zwicht.

Komt, vriendjes, met jubel den kampstrijd aanvaard,

Het gaat hier om veler geluk, De machten, die boos zijn, verbannen van de aard,

En met hen het leed en den druk. Gelooft g' aan uw taak, dan verwint gij gewis, Maar hij zal bezwijken, die lusteloos is, (bis)

Bezwijken, die lusteloos is.

No. 27.

Wijze: Te wapen, op te wapen.

Wie wijs van hart wil wezen,

Den rechten weg wil gaan, Die moet voor alle dingen,

In 's Heeren vreeze staan. Die moet gedurig vragen:

Wat wil de Heer van mij? Want slechts wie Hem zal dienen, Wordt van de zonden vrij.

Sluiten