Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is Jt nu, clat de Heere

Van kinderen verwacht? Dat wij Hem dienen zullen

Met alle onze kracht. JOat wij Hem niet vergeten,

Die alles ziet en hoort, Dat wij gehoorzaam worden

En luistren naar Zijn Woord.

Dus alles weggenomen,

Wat ons van God vervreemdt, Dus geen van ons, die immer

Den drank der zonde neemt. Als ik den Heer zal dienen

Met helder hart en hoofd, Dan wil ik niets gebruiken

Wat mij mijn kracht ontrooft.

Wel sterk is de verzoeking,

Maar sterker is de Heer, Die ons getrouw doet wezen

En leven tot Zijn eer. En als wij grooter worden,

Dan blijft het steeds hierbij, Voor alles wil ik vragen:

Wat wil de «Heer van mij.

Sluiten