Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 33.

Wijze : Te wapen, op te wapen.

Neen, nooit wil ik hem drinken

Dien drank, die altijd voort, Onmerkbaar ja, maar zeker,

Der menschenvreugd verstoort. Dien drank, die zooveel jammer

Door d'/eeuwén heeft gebaard! Een vijand van de menschheid,

Een geesel op deez' aard.

'k Wil met beslistheid weig'ren,

Al bood m' een vriend hem aan, En dezen dringend smeeken:

»Och, laat dat vocht toch staan ?< De drank is een bedrieger,

Hij zoekt uw ondergang; Zijn slaaf wil hij u maken

Geheel uw leven lang.

En wie dien boozen vijand Als zijnen vriend begroet,

Al is zijn val niet zeker, Hij snelt dien tegemoet.

Wilt gij dus niet bezwijken

Sluiten