Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is moedig? wie strijdhaftig?

Wie is kloek en waar? Kom en help den slag ons winnen,

Vrees toch geen gevaar. Zie, onthouding is ons wachtwoord,

Waarheid onze macht. Noodig is, naast mannen-fierheid,

Moed van 'tjong geslacht.

Noodig zijn ons trouwe strijders,

Waar 't onthouding geldt, Die standvastig, onverschrokken

Zijn op 't oorlogsveld. Die van vrees nog bloĆ³heid weten,

?s Vijands kracht verslaan! Znlken heeft ons leger noodig,

Komt, wie sluit zich aan?

No. 35. (O. B. 37.)

Komt gij allen, laat ons trouw Aan den drank den krijg verklaren

Laat ons, in des Heeren kracht, Ons van 's vijands macht bewaren.

Komt gij allen, laat ons saam Aan den Heer ons leven wijden;

Laat ons saam, in Zijne kracht, Al wat Hem bedroeft, bestrijden.

Sluiten