Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo één onzer dronkaard werd, Zou 'tden Heer geen droefheid wezen

Laat ons dus den eersten stap, d' Allereersten droppel vreezen.

't Water, dat geen zielen schaadt, Worde steeds door ons gedronken;

Nimmer zij de kelk des dranks Voor één onzer ingeschonken.

O, wat zou het heerlijk zijn] Als er nergens dronkaards waren.

Och, laat ons maar allen saam Aan den drank den strijd verklaren.

Help ons, Heer! dat wij op 17, Nooit op eigen krachten staren;

Help ons, dat wij dit verbond In Uw gunste trouw bewaren.

No. 36. (S. 70.)

Was de drank de wereld uit, 'tZou een blijde wereld wezen; Heel wat minder schrik en leed, Heel wat minder zorg en vreezen; 'kRoep tot allen klaar en luid: Jaagt den drank de wereld uit!

Sluiten