Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vindt 't op den grooten oceaan Een scheepje, dat haast zou vergaan, Zij brengt, in naam van onzen Heer, Het in de veil'ge haven weer.

De boot, die redding biedt in nood, Dat is d' onthoudings-reddingboot, Die veilig voert door 's levens zee, Want Jezus zelf vaart met haar meè.

Komt, roepen wij, al zijn we klein, Wij, die de Hoop der Toekomst zijn, Hoezee! voor onze reddingsboot, Die allen opneemt, klein en groot.

No. 38.

Wijze : Heerlijk klonk het lied der eng len.

Eens lag er een leeuw gevangen

In een groot en zeer fijn net, Doch een klein en moedig muisje

Heeft dien grooten leeuw gered: Met haar kleine scherpe tandjes,

Knaagde zij de knoopjes door. En hoe lang dit werk ook duurde,

Toch niet haar geduld verloor.

Vele van de menschen zijn er

Als de koning van het woud, In een zeer fijn net gekomen,

Sluiten