Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koor. Of het weinig of het veel zij, Alkohol baart wee en smart! Ja, het schaadt niet slechts het lichaam, 't Maakt ook krank het hoofd en 't hart.

solo. Dat de drank veel kwaad kan stichten, Daar geloof ik wel iets van, Maar zijn bier en wijn ook schaad'lijk? Neen, 'k geloof niet, dat dit kan. koor. Vraag niet, doet dit alles nadeel, Vraag eer, .doet dit waarlijk goed? Zeg mij, wat is 't nut en 't voordeel Dat de drinkgewoonte doet?

Hier drinkt men het tegen koude, Daar, omdat zoo warm men is? In den winter maakt het vurig, In den zomer koel en frisch. Hoe dit wondervocht mag heeten? 'tls de »groote booze geest!« Ach, werd toch de volle beker En ook d eerste teug gevreesd!

No. 41.

PETER. | (Voordracht.)

Peter kwam voorbij een tapper,

Zag er vele flesschen staan,

't Scheen, dat Peter wou gaan drinken,

Solo.

Koor.

Sluiten