Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 42.

Wijze : Gezang 181.

Bij 't heengaan vragen w' U, o Heer, Zie zeeg'nend op ons, kindren, neêr,

Wil onze Leidsman wezen. Als Gij ons steunt, als Gij ons hoedt, Gaan wij zoo veilig en zoo goed; Dan is er niets te vreezen. Amen! Amen! Help ons streven, Vroom te leven. Breng ons nader Tot Uw Troon, o Hemelvader.

No. 43.

Wijze: Psalm 36.

U zij de dank, de lof, de eer,

U zij de roem, de kracht, o Heer,

Daar Gij aan ons woudt denken. Gij hebt ons strijden goedgekeurd, Dat in Uw naam en kracht gebeurt,

Gij wilt Uw zegen schenken. O, stel tot zegen ons steeds meer. Wees gij nabij ons, keer op keer,

Bewaar ons. Wil ons schragen. Dat overal, waar zondemacht Den mensch nog hult in donkren nacht,

Uw Morgenlicht moog' dagen.

Sluiten