Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 44.

Gezang 180 : 1 en 5

'k Wil U, o God! mijn' dank betalen, U prijzen in mijn avondlied;

Het zonlicht moge nederdalen, " Maar Gij, mijn licht! begeeft mij niet:

Gij woudt mij met uw gunst omringen, Meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde Bron van zegeningen! Zulk een ontfermer waart Gij mij.

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,

Al wisselen ook dag en nacht; Ik ken de rots, waarop ik bouwe,

Hij feilt niet, die uw heil verwacht. Eens, aan den avond van mijn leven.

Breng ik, van zorg en strijden moe', Voor eiken dag, mij hier gegeven,

U hooger, reiner loflied toe.

Sluiten