Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als ik dat aanhoor, dan denk ik: zie, ze leggen elk een slip van het beschuttende kleed op hun schouder; en ze keeren hun hoofd achterwaarts af om, bij het toedekken, hun eigen leed niet te zien! En ik denk: wat moeten ze toch nog veel van hem houden, — van dien man onder het dekkleed! En ik denk: dat is Familieleed, levensgroot!

Oók zijn er familietenten, waarin de huisvrouw moet toegedekt worden, en dat is ontzettend, want valt de vrouw, dan valt ze dieper nog dan de man.

Vooral in Engeland zijn veel van die vrouwen onder de hoogere standen.

Daar zijn dames, welke hun drank geregeld uit den kruidenierswinkel betrekken; en, om hun echtgenoot te misleiden, spreken ze af, dat hun wekelijksche drankinslag zal geboekt worden als... thee.

Daar zijn er, die in den winter hun moffenwarmer en in den zomer hun reukflacon vullen met whiskey, een drank, sterker nog dan jenever!

Daar zijn er, die zich aangewend hebben om eau-de-cologne te drinken, omdat hun met geweld het gebruik van andere dranken belet werd!

En als ik dat lees, dan toornt en schreit mijn hart tegelijk — en ik denk: „Vloek over den drank, die onze moeders dreigt te vermoorden !" En ik denk bij het zien van die rampzalige vrouwen: O, dat is Familieleed — levensgroot!

En was het nu slechts een uitzondering, dat daar een familielid is, waarover men liever niet spreekt in het bijzijn van vreemden, en waarover men een deklaken trekt, zou gauw zijn naam in een gezelschap genoemd wordt!

Waren er nu maar weinig familie-tenten, met ergens in een hoekje een man, of een vrouw, of een kind onder een kleed!

Sluiten