Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijven; en natuurlijk gebeurt dat óók wel eens een enkele maal; doch wel verre, dat dit de algemeene regel zou zijn, leert de ervaring, dat de regel juist omgekeerd is, en dat men arm is, in tal van gevallen, omdat men drinkt. En geen wonder, dat drinken verarmt, en aldus leed brengt over het gansche gezin!

Want de jenever is duur! Dat zeggen de tappers tot hunne klanten, als deze er zich over beklagen, dat de kelkjes van jaar tot jaar schijnen te krimpen: „vroeger kreeg men voor een stuiver een bom, maar tegenwoordig is 't een mondtergertje hoor, net genoeg om iemand te doen verlangen naar meer!"

Ja, ja, do jenever is duur, en van die dure jenever wordt er heel wat verdronken, zoodat dit geld vorloren is voor het gezin. De Nederlander heeft nog al een dorstige keel!

Aan jenever, brandewijn en andere soorten sterkon drank gebruikt hij jaarlijks 60 millioen volle kruiken : op een lange rij achter elkander gelegd, — de hals van de eene tegen den bodem van de andere, — zouden ze een keten vormen, die de halve aarde omspande. Eén enkele kruik, groot genoeg om al dat gedistilleerd te bevatten, zou zoo reusachtig van afmeting zijn, dat de Utrechtsche dom er een kind bij geleek! Zeventig volwassen menschen zouden moeite hebben haar te omspannen! Driehonderd van de krachtigste locomotieven zouden er noodig zijn om haar voort te trekken! Ja, indien daar een reusachtige balans was, en ge legdet op de eene schaal den sterken drank van een enkel jaar, dan zou meer dan de helft van Neerlands volk op de andere schaal kunnen gaan staan zonder de eerste schaal te doen rijzen.

En dat is dan die peperdure drank, waarvan

Sluiten