Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke hoeveelheden worden vermorst, — en was het alleen maar vermorst, doch men koopt er een sleep van ellende voor naar lichaam en ziel.

Het geld, dat aan de tabak wordt besteedt, zie dat kwakt men ten minste eenvoudig op straat als asch of men blaast het de lucht in als rook; — maar het geld dat aan den drank wordt besteed, o, daarvoor krijgt men een inslag van jammer voor ons arme volk.

De alcohol-vloek, waaronder ons volk gebukt gaat, wordt jaarlijks betaald met 150 millioen guldens, die aan de huisgezinnen worden onttrokken en waardoor de verarming over ons volk gebracht wordt. Dat is een stroom van goud, die door eiken drinker gevoed wordt, en die voor een deel, helaas, in 's rijks schatkist verdwijnt, maar voor het grootste deel in do la van den tapper. Men spreekt tegenwoordig veel over kapitalisten; maar ik zal u iets zeggon: De tappers zijn de kapitalisten, voor wie onze kranige arbeiders bang hebben te zijn! Zij worden haast allemaal rijk, door achter een natte toonbank te staan en slokjes te schenken! 'k Woon acht jaar te Groningen, maar ik kan ze heusch niet meer tellen, do kroegon, die krotten waren, toen ik hier kwam, on die nu herbouwd zijn tot jeneverpaleizen. En dat alles is geschied van de centen, waarvoor kerels met vuisten werken moeten, dat hun de lendenen kraken!

Arm volk, dat door de tappers uitgebuit wordt!

Arm volk, dat zoo naar zijn ondergang holt, en dat jaarlijks de reusachtige som van 150 millioen gulden besteedt om daarvoor een vluchtig genot van twijfelachtigen aard en een zee van ellende te koopen!

Wo kunnen ons moeilijk voorstellen, hoe veel

Sluiten