Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien wel iets duidelijker geworden: maar we zijn nog niet klaar, want op de leer der ellende moet volgen de leer der verlossing, óók op het gebied van den drankstrijd.

Men meene nu evenwel niet, dat we de volle ellende, die door den drank veroorzaakt wordt, hebben beschouwd; we hebben slechts iets van gezien, o, maar zoo weinig; en er zou nog oneindig veel meer te zeggen zijn over den af brekenden, sloopenden invloed van den alcohol op ons huiselijk leven! Maar wat we gehoord hebben, is voor één keer wezenlijk meer dan genoeg: drie groote rampen komen door den drank over het leven onzer familie; ik zal ze nog eens herhalen: uithuizigheid, verarming onzedelijk verval, — deze drie, — en me dunkt, dat de opsomming van deze drie bittere vruchten elk gezinshoofd wel aan het denken moet brengen!

En voorwaar, niet de gezinshoofden alléén, maar een ieder, die niet geheel vreemd is aan het z.g.n. „gemeenschapsgevoel", waarover tegenwoordig door rijp en groen wordt gesproken, maar dat we in geloovige kringen liever vervangen door het veel rijkere woord van „Christelijke liefde".

Ieder, die niet alléén voor zich zeiven leeft, maar ook iets voelt voor een ander, móet dan ook wel haast bewogen worden over het lot van zoo vele gezinnen, die door den alcohol worden verwoest, en móet wel haast komen tot de persoonlijke vraag: „Kan ik er voor mijn kleine deel iets aan doen om die ellende te keeren?"

En ja, we kunnen waarlijk iets doen om het familieleed, dat door den drank teweeggebracht wordt, te verzachten. Wat méér zegt: we kunnen arbeiden aan de volkomen opheffing van dat vreeselijk leed!

Sluiten