Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan staat weer de drankflesch op tafel: men is ook zoo bitter bedroefd.

En zie, met al die gewoonten moet ééns vooral door ons worden gebroken in eigen gezin, zoo we ons volk van de drankellende willen verlossen : de vr ij making des volks moet in de huiskamer beginnen!

Maar is het nu genoeg, om den drankbeker uit de huiskamer te bannen, en uit volle overtuiging waterdrinker te zijn? Neen, er moet nog iets bijkomen, zal het huiselijk leven op den duur van de macht der drinkgewoonten vrij kunnen blijven; — er moet over de kinderen worden gewaakt, — en dat is de tweede raad, dien ik u meê wilde geven.

Al heerscht de alcohol niet in huis, hij heerseht toch daarbuiten, en onze kinderen loopen niet vrij van zijn invloed, wanneer ze hem thuis alléén niet zien dienen. Ze zien hem dienen in tal van gezinnen, waarmeê ze in aanraking komen.

Ze zien hem dienen in koffiehuizen en kroegen.

Ze zien hem dienen haast overal, behalve thuis.

En zulk een kinderhart begint dan vaak te twijfelen aan het kwaad, dat de alcohol doet, en als die twijfel eenmaal in het kinderhart is geslopen, woekert hij zoo haastiglijk voort, want wat weet een kind en zelfs een ferme jongen in te gaan tegen zulk een macht!

Daarom moet er gewaakt worden over de kinderen.

En dat is inzonderheid het werk der moeders.

Moeders zien scherper dan vaders.

Moeders raden het gevaar, waarin de kinderen verkeeren, lang vóórdat anderen het zien; en daarbij ligt het immers ook geheel in den aard der moedernatuur, om, als de kloek met beschermende vleugelen haar kroost te bedekken. Kent

Sluiten