Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woont Hij met zijn Woord en Zijn Geest bij ons in, dan bereikt het familieleven eerst zijn' ware bestemming en wordt het opgebeurd tot de hoogte, waarop God het wil hebben!

In zulk een huis, waar de levende Heer ingekeerd is, kost het nu ook geen moeite het geringe offer te brengen van een enkel glas wijn,, wanneer men eenmaal verstaan heeft, dat dit enkele glas bijdraagt tot de handhaving eenor gewoonte, waardoor duizenden familie's ten val gebracht worden.

Eer brengt men dit geringe offer volgaarne, daar men immers begeert zich in alle dingen te laten bestieren door Hem, die wel een ander offer gebracht heeft, — getuige het Kruis!

Als men staat onder den hoogdruk van die liefde van Christus, welke in 't Offer des Kruises openbaar is geworden, o, dan werpt men zich neêr voor dien gezegenden Heer, en roept uit: offer voor offer, leven voor leven! — Dan voelt men zich genoopt ook een klein stukje van het eigen leven voor de broeders te stellen, door het geringe offer van dat enkele glas; — en als men dat doet, — zoodat ook in dit opzicht ons leven met een kruisje gemerkt wordt,... o, zoo'n klein kruisje,... zie, dan ervaart men dat waarlijk het leven niet dof wordt en niet van genot wordt beroofd, door mede dit kleine offer te brengen, maar dat juist daardoor ons levensgenot wordt verhoogd en verheerlijkt !

Hoe méér we van ons zeiven geven ten dienste van anderen en hoe méér offer-kruisjes er dus komen te staan in ons leven, des te méér ontvangen we van de volheid van Christus, en des te hóóger verheft zich het peil van ons leven!

De ouden zeiden dit reeds op treffende wijze: Wanneer de vogel opstijgt, — zeiden zij, — hoog

Sluiten