Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 20.000 tot 50.000 inwoners, 1 op de 300 in plaatsen met 10.000 tot 20.000 inwoners, 1 op de 250 in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. Vooral in de groote steden wordt het wettelijke maximum verre overschreden. 0 In kleinere plaatsen is het aantal soms reeds beneden het maximum gedaald.

Vrienden Onthouders, niet gerust totdat mede door uwe pogingen het aantal vergunningen op het wettelijke maximum is gebracht volgens de Drankwet!

En als het wettelijk maximum is verkregen, dan moet dit slechts zijn een rustpunt op den weg naar iets beters. De Drankwet van 1904 is in menig opzicht een stap voorwaarts.

Zij geeft een groote macht aan de gemeenteraden en nu is het een roeping der drankbestrijders in en buiten den raad om dezen tot meer werkzaamheid met betrekking tot de drankwet aan te wakkeren.

Men kan vragen: gedeeltelijke Zondagssluiting, wering van vergunningen in bepaalde wijken, daling van het maximum op plaatsen waar het maximum reeds is verkregen, handhaving van het verbod van toelating van kinderen beneden de 16 jaren in de kroeg enz, 2).

Wie onder ons voelt niet iets voor local option of plaatselijke keuze, d. i. het recht van elke gemeente om de kroeg uit haar midden te verbannen, indien de meerderheid of twee derden dit wenscht! In Canada is dit stelsel sedert vele jaren met uitstekend gevolg in gebruik.

Er zijn reeds in ons vaderland acht gelukkige dorpen , waar de kroeg niet wordt gevonden: Hemmen (203 z.), Schiebroek (519 z.), Katwoude (236 z.), Overslag (464 z.), Ittervoort (273 z.), Snelrewaard, Neeritter en

1) . Zoo zegt Prof. Van Dijk in het „Zuivere Goud der Geheelonthouding" dat er in 1897 in Groningen 124 a 125 vergunningen mochten zijn, maar dat er 475 waren.

2) . Men leze hierover Dr. J. E. Slotemaker De Bbuyne, „De Nieuwe Drankwet," (10 Cents) en het artikel van Mr. J. M. Hoog, in het Jaarboekje v. Drankbestrijding 1906. (15 Cents.)

— Beide verkrijgbaar Lijnmarkt 49 Utrecht. —

Sluiten