Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men, waarin de werkdag op 11 uren wordt gesteld. Eene algemeene bepaling voor Rijkswerken bestaat er niet.

Wat de Provincies betreft, heeft Friesland 12 uur als maximum arbeidsduur voor bestekken van bouwwerken aangenomen, Zuid-Holland 11 uur.

De gemeente Amsterdam was de eerste die in 1894 de bepalingen van een 11-urigen arbeidsdag (tegelijk met een minimum loon) voor gemeente-werken vaststelde. Alkmaar, Amersvoort, 't Bilt (Friesland), Delft, Gouda, Goes, Haarlem, Hoorn, Hilversum, Den Haag, Harlingen, Leiden, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen, gem. Opsterland, Sneek, gem. Schoterland, Utrecht, Vlissingen, Wageningen, Winschoten, gem. Westellingwerf, Zutphen, en Zwolle, volgden dit voorbeeld, overal 11 uur als maximum werktijd, die echter onder goedkeuring van den gemeentearchitect mag worden overschreden.

Voor het overige bestaat er in Nederland voor den volwassen mannelijken arbeider geen wettelijke bescherming tegen overmatigen arbeidsduur.

De zoo even opgenoemde maatregelen zijn stappen in een goede richting, maar vooreerst zijn ze niet algemeen en ten tweede, is 11 uur nog niet te lang? Als men de schafttijden (in een plaats als Amsterdam kan de arbeider zeer dikwijls 's middags niet naar huis gaan) en den tijd om heen en weer naar het werk te gaan er bij rekent, is de man 13 a 14 uur lang van zijn gezin verwijderd. Is het wonder dat het familieleven kwijnt, wanneer de werkman zoo weinig in de gelegenheid is, vrouw en kinderen te zien'?

Stel u bij voorbeeld (aan buitengewone toestanden zooals in de branderijen in Schiedam denken wij hier niet eens) het leven van een Amsterdamschen schilder voor. 's Morgens om 6 uur, zoo niet om half 6, aan het werk, misschien op een hoogen steiger aan wind en weer blootgesteld. Om 9 uur een half uurtje rust om te ontbijten , om 1 uur weer een half uur schaften, maar geen tijd om naar huis te gaan, vrouw

Sluiten