Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kinderen te zien en warm eten te gebruiken. Later in den middag weer een half uur rust, doch niet voor half negen kan hij 's avonds thuis warm eten gebruiken. Goed is het zeker niet, maar is het een wonder, dat bij dergelijke toestanden op het werk en daarna de afgewerkte man, die het grootste gedeelte van den dag op onvoldoend voedsel moet werken, die niet door omgang met vrouw en kinderen nog eenigszins van het kwaad wordt teruggehouden, naar de drankflesch grijpt om maar aan den gang te kunnen blijven en het gevoel van saaie eentoonigheid en moeheid te bannen. Bovendien verkeert men in gezelschap, waarin men elkander hierin maar al veel sterkt.

De vraag wordt dikwijls gedaan: als de arbeider een korter werktijd krijgt wat zal hij dan doen met dien meerderen vrijen tijd?

Zeer gemakkelijk wordt er veelal — soms door hen die niets doen om de drankellende te verminderen

en den strijd tegen den alcohol aan te binden —

geantwoord: och, de arbeiders loopen toch maar naar de kroeg.

Oppervlakkig heeft deze redeneering veel schijn van waarheid. Met weinig vrijen tijd loopen de arbeiders naar de kroeg. Geef hun meer vrijen tijd, b.v. dubbel zooveel en zij zullen ook een dubbelen tijd in ee kroeg doorbrengen.'

Het schijnt zoo logisch, zoo rekenkundig juist. Maar de praktijk spot wel eens met de theorieën. En in dit geval is het een geluk dat het zoo is.

In drankbestrijders-kringen heeft de Volksbond zich het eerst met deze quaestie bezig gehouden en in 1896 aan Mr. G. M. Den Tex — die zijne belangstelling in een korteren arbeidsdag reeds getoond had door zijne dissertatie: „Verkorting van den Arbeidsduur" — opgedragen het verband na te gaan tusschen Arbeidsduur en Drankmisbruik. In 1898 verscheen diens geschrift: Arbeidsduur en Drankmisbruik , waarvan de lezing zeer

Sluiten