Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den man geeft of geven kon, dreigt weder te gronde te gaan, indien de woningtoestanden al te slecht zijn.

En wat zullen wij zeggen van onze Nederlandsche woningtoestanden ?

De Sociaal Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten heeft een rapport uitgegeven over de woningtoestanden, waaruit blijkt dat bijna een vierde der bevolking van Nederland is gehuisvest in woningen bestaande uit slechts één vertrek. En van deze ruim 300.000 éénkamerswoningen strekt 4S tot woonplaats aan 5 of meer personen!!

Wij hebben dus alle recht om van woningellende te" spreken al mag men dankbaar erkennen dat er in de latere jaren veel is verbeterd, vooral in de steden en al verwachten wij nog vele verbeteringen door de doorwerking van de Woningwet.

Intusschen wordt door Bouwvereenigingen (waartoe op sommige plaatsen zooals Utrecht, Sneek en Dordrecht ook het geld uit Nutsspaarbanken met goed gevolg wordt voorgeschoten) en door particulieren op ruime schaal gewerkt tot het verkrijgen van goede woningen, terwijl ook de gemeenteraden niet geheel stil hebben gezeten in het opruimen van slechte. Wie de buitenwijken van onze grootere steden doorkruist, wordt getroffen door de straten met de echt nette, frisch uitziende woningen die met groote snelheid verrijzen.

Voor ƒ2.50 kan men in Utrecht — en het zal in de andere grootere steden wel hetzelfde zijn —■ werkelijk net wonen, in een huisje met 2 kamers en alcoof, keukentje, zolder en achteraf.

Betaalt men iets meer b.v. ƒ3 dan kan men keurig wonen in een huis, dat werkelijk aan alle eischen voldoet.

Nu doet zich echter deze groote moeilijkheid voor, dat woningen van ƒ2.50 a ƒ3 per week buiten het bereik zijn van een groot deel onzer arbeidende klasse. Zij die slechts ƒ1 a ƒ2 kunnen verwonen, moeten zich meestal behelpen met ongezonde, bedompte, vochtige, slecht onderhouden huisjes, somtijds beter met den naam van „krotten" te bestempelen.

Sluiten