Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar wij billijke patroons willen bevoordeelen, laat ons clan vooral ook denken aan de inrichtingen waar deeling in de winst of productieve coöperatie wordt toegepast.

Tevens zij hier opgemerkt, dat artikelen onder goede voorwaarden gemaakt, niet altijd duurder behoeven te zijn, dan die waarbij het omgekeerde het geval is.

Ik heb hier enkele richtingen aangegeven waarin wij zouden kunnen werken. De liefde is vindingrijk. Wie eenmaal aan het werk gaat, zou nog veel meer wegen vinden.

Waar het allereerst op aan komt is, dat wij allen krachtig willen. Reeds door verandering te willen, doen wij iets, doen wij veel. Elke ruiter weet daar iets van. Wil vooruit en uw paard loopt (in de meeste gevallen!) krachtig voorwaarts, wil eene wending en het gedweeë paard voert die uit. Natuurlijk gaat met de willende gedachte eene schier onbewuste zwenking der hand gepaard.

Iets daarvan is waar op elk gebied. Wil iets met kracht en reeds onbewust handelt gij in die richting.

Bovenal gaat er een schier magische kracht uit van een gemeenschappelijke, krachtigen wil. Als wij Christen-Onthouders tot de overtuiging kwamen — niet in een geest van wrevel, ontevredenheid, van eigenbelang en geweld - maar met eene diepe overtuiging des harten: onze maatschappelijke toestanden zijn niet zooals ze zijn moesten, niet zooals God ze wil — ik verzeker u, daar zou kracht van ons uitgaan , of liever in Gods kracht zouden wij overwinnen.

In Gods kracht — de overtuiging moet in ons post vatten, dat wij het niet zijn, die veranderinghandelaars die aan billijke eisohen van hun personeel voldoen worden op een „Witte lijst" geplaatst.

Deze Verbruikersbond heeft echter blijkbaar nog geen levensvatbaarheid gehad. Hij is na eenige jaren van kwijnend bestaan weder doodgebloeid.

Moge hij spoedig in vernieuwden krachtigen vorm herleven I

Sluiten