Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij : „het is onmogelijk dat een doode weer levend wordt," maar onderwezen door het Evangelie der opstanding dat ons verkondigd wordt, juichen wij : „wat zoude bij Gód onmogelijk zijn. Het is alleen onmogelijk dat God zijn woord niet zou houden, dat zijn werk verijdeld wierd. Het donker van Golgotha moest wijken voor het licht van den morgen der opstanding. Die morgen wordt het „na dezen" van de gansche lijdensgeschiedenis, waarvan de Heer gezegd had : „dan zult gij verstaan, wat gij nu nog niet begrijpt."

Heerlijk licht, waarbij wij het zien mogen dat wat God doet voor de menschen wel gaat door het Lijden heen, maar tot heerlijkheid, dat het alles komt tot het einde wat Hij zich heeft voorgesteld.

Maar wij vernemen nog meer, als wij het lijden en sterven des Heeren in dit licht bezien. De opatanding van Jezus Christus zegt ons ook dat hij gedurende zijn lijden werkelijk de zonden der menschen in zijn lichaam heeft gedragen en verzoend.

God had zijn volk er al in onderwezen, dat een offer, waarbij het leven in den dood werd gegeven, noodig was om de zonden voor Zijn heilig oog te bedekken. Het woord van Johannes den Dooper had Jezus aangewezen als „het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt." De Heer zelf heeft gezegd, dat hij gekomen was „niet om gediend te

Sluiten