Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aanschouwen, en nu blijkt het, dat zij niets zijn, dat hun Heer zonder hen, en zooals zij het later zien zullen, ook voor hen in den dood gaat.

Zoo moest het einde zijn van al zijn werk, indien hij in waarheid de Zaligmaker en Verlosser der wereld zijn zou. Wat beteekent de verlossing uit ellende, indien niet de oorzaak van de ellende wordt weggenomen, en de oorzaak van alle ellende is de zonde, als zij niet is een verlossing van de zonde zelve. Dan is zij immers maar tijdelijke verlossing, en tijdelijke verlossing baat den mensch in de eeuwigheid niet.

Hij heeft onze krankheden op zich genomen, dat was voor hem een innerlijk lijden, zooals alle waarachtig medelijden is. Maar om onze verlosser te kunnen zijn, heeft hij ook onze zonde op zich genomen. Dat zien wij, nu het geschied is. Hij kwam geheel in het leven der menschen in, zooals het door de zonde geworden is. Hij heeft zich één met hen gemaakt in hetgeen om de zonde over hen komen moest. Doornen en distelen heeft de aarde ook voor hem voortgebracht. Het lijden, de smart, het verdriet, de ontbering zijn hem niet gespaard. Maar de bezoldiging van de zonde is de dood, en dien heeft hij ook vrijwillig aanvaard.

Nu kunnen wij hier tegenover wel blijven staan met onze vragen en twijfelingen. Nu kunnen wij het voor elkander wel herhalen, dat wij er ;nog

Sluiten