Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkst lot — Vestigt op den Heer, zijn, God. (bis).

4. Jezus te zien i in de hemelsche vreugd* 't Land, waar geen rouw is, geen droefheid of pijn, — O, hoe mijn ziel reeds van ver zich verheugt 1 — Dat zal mijn eeuwige blijdschap daar zijn !

KOOR: Lof zij den Heer! Prijst Jezus' Naam ! (bis) — Dicht aan zijn zij heerscht de dood nimmermeer, — Looft Hem nu, hemel en aarde te zaam ! 2. Als 'k in de schaar der verlosten mag staan, — | Loflied mee aanhef, zoo lieflijk en rein, — En dan heel dicht aan Zijn zijde mag gaan, — Dat zal mijn vreugde voor eeuwig daar zijn.

5. Heer! ik hoor van rijken zegen, — Dien gij uitstort, keer op keer, — Laat ook van dien milden regen, — Dropp'len vallen op mij neer! — Ook op mij, — ook op mij; — Dropp'len vallen, ook op mij!

2. — Ga mij niet voorbij, o Vader! — Zie, hoe mij mijn zonde smart. — Trek mij met Üw koorden nader, — Stort Uw liefd* ook in mijn hart; — Ook in mij, ook in mij, — Stort Uw liefde ook uit in mij!

3. Liefde Gods, zoo rein, zoo krachtig, — Bloed van Jezus, rijk en vrij, — Gods genade sterk en machtig. O, verheerlijk U in mij I — Ook in mij, ook in mij! O, verheerlijk U in mij!

Sluiten